ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
World Wide Bridge Contest Set 7

Control Panel


Local Ranking

Fukuoka Bridge Plaza from (Japan)
Total number of pairs: 17 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 2 Naoto Matsumoto & Sumiko Sugino 67.53 226.91 13 69.02
2 7 Yoshio Tomoeda & Chieko Miura 58.44 196.36 369 59.46
3 6 Teruko Kumamoto & Harumi Takanabe 56.17 188.73 951 54.52
4 3 Tadashi Yamasaki & Kanoko Kuwano 55.84 187.64 1122 53.64
5 1 Chie Tsutsui & Junko Murata 53.25 178.91 1033 54.09
6 5 Hu Wenhui & Akiko Shirouzu 51.62 173.45 1921 49.12
=6 10 Akiyasu Inaba & Tazu Tsuruta 51.62 173.45 1310 52.50
8 13 Kiyoshi Himeno & Sumiko Himeno 50.30 169.00 2366 46.71
9 15 Yoko Nishi & Yasuko Gondo 49.40 166.00 1568 51.08
10 16 Tomoko Tsujimaru & Miyoko Shoyama 47.62 160.00 1946 48.96
11 12 Akemi Matsuo & Michiyo Ishikawa 47.08 158.18 2974 42.54
12 9 Nobuko Kamiko & Yoshiko Hanya 46.43 156.00 1652 50.66
13 11 Michio Matsumoto & Mineko Mori 46.10 154.91 2734 44.39
14 4 Chiaki Tsuda & Suzuko Hashizume 43.83 147.27 2630 45.12
=15 17 Etsuko Ouchida & Keiko Yamamoto 43.15 145.00 2985 42.47


Worldwide copyright and patents apply