ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
World Wide Bridge Contest Set 7

Control Panel


Local Ranking

Takadanobaba Bridge Center from (Japan)
Total number of pairs: 22 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 12 Kyoko Sengoku & Chen Dawei 64.04 333.00 193 61.91
2 18 Etsuko Yamaguchi & Hiroko Hara 63.08 328.00 90 64.69
3 17 Hiroya Abe & Takako Fujimoto 59.23 308.00 233 61.23
4 8 Aiko Wakamatsu & Yasuko Tarumi 59.04 307.00 671 56.46
5 6 Megumi Takasaka & Kazuo Furuta 57.88 301.00 721 56.14
6 22 Mitsuru Tanaka & Masako Kuwahara 57.69 300.00 556 57.54
7 3 Fumiko Kimura & Hiroki Yokoi 56.35 293.00 819 55.46
8 5 Hiroko Oi & Michiko Sato 54.62 284.00 1062 53.94
9 7 Toshinobu Kyoshima & Tatsuo Hotta 52.31 272.00 1715 50.35
10 4 Mitsuaki Wada & Noriko Ashimura 52.12 271.00 1032 54.09
11 13 Naomi Ogushi & Toshiko Hosokawa 50.19 261.00 2451 46.26
12 10 Kimiyo Chijiiwa & Motoko Takeda 49.42 257.00 1113 53.68
13 20 Mihoko Kurokawa & Masako Kotsuta 47.88 249.00 2194 47.63
14 21 Keiko Enomoto & Akiko Miyata 47.50 247.00 1595 50.94
15 2 Kazuko Hoshino & Mizue Asanuma 45.96 239.00 3154 41.00


Worldwide copyright and patents apply