ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
WBF Pairs supporting Youth Bridge

Control Panel


Local Ranking

Takadanobaba Bridge Center from (Japan)
Total number of pairs: 22 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 3 Michiko Ono & Akiko Kawabata 61.92 322.00 15 58.77
2 7 Yuko Noda & Hiroyuki Noda 61.54 320.00 22 57.54
3 4 Yuki Fukuyoshi & Kaoru Sento 60.58 315.00 20 57.94
4 20 Kazumi Imano & Yoko Muro 59.23 308.00 19 58.06
5 8 Kimiko Mori & Midori Ito 58.27 303.00 18 58.09
6 22 Shinju Kumada & Chen Dawei 55.77 290.00 16 58.38
7 6 Kumiko Ishii & Noriko Kakinuma 55.19 287.00 56 54.34
8 11 Nobuko Kamiko & Hiroko Oi 54.04 281.00 54 54.35
9 1 Hiroyuki Hosoda & Hitoshi Hojo 53.85 280.00 70 53.49
10 21 Etsuko Hirabayashi & Harue Mishina 52.50 273.00 88 51.92
11 16 Yoko Makabe & Noriko Nagasawa 50.19 261.00 118 49.71
12 9 Yoshiko Ishizuka & Misako Handa 49.42 257.00 146 47.41
13 13 Yukiko Taguchi & Minako Takagawa 48.27 251.00 138 48.21
14 2 Tomoko Arai & Setsuko Tojo 47.88 249.00 121 49.47
15 18 Toshiko Hattori & Emiko Suzuki 44.62 232.00 142 47.73


Worldwide copyright and patents apply