ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
World Wide Bridge Contest Friday

Control Panel


Local Ranking

Nagoya Bridge Center from (Japan)
Total number of pairs: 25 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 14 Yumi Kurihara & Sayuri Tsuzuki 59.91 342.70 186 62.05
2 22 Kenichi Nishio & Mihoko Sato 59.84 342.30 456 58.56
3 11 Masumi Goto & Ritsuko Maruhashi 58.94 337.13 774 56.14
4 8 Shinji Hattori & Akemi Matsuoka 58.43 334.21 455 58.56
5 25 Hideko Ogiso & Noriko Tateiwa 57.03 326.20 1085 54.17
6 12 Yuko Tanaka & Kiyomi Wanami 56.40 322.62 449 58.64
7 19 Taeko Oshima & Rumi Yasui 54.86 313.80 817 55.87
8 4 Satoru Tanimoto & Kyoko Ogawa 53.66 306.91 1119 53.98
9 24 Mitsuko Nakabayashi & Kazuko Miura 52.88 302.50 1799 50.35
10 23 Kuniko Ishikawa & Hiroko Kawasaki 52.36 299.50 1468 52.13
11 15 Toshiharu Asada & Kotomi Okubo 52.31 299.20 2041 49.18
12 1 Mayumi Takeda & Shizue Goto 51.52 294.67 1653 51.09
13 6 Kazuko Sasazu & Yoriko Nagato 51.46 294.34 1059 54.32
14 21 Noriko Kajikawa & Koichi Aono 50.30 287.70 2007 49.36
15 5 Atsuko Yamada & Kuniko Mizutani 49.58 283.62 1579 51.56


Worldwide copyright and patents apply