ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
World Wide Bridge Contest Friday

Control Panel


Local Ranking

Yokohama Bridge Center from (Japan)
Total number of pairs: 22 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 22 Ichiro Hiramatsu & Toshiko Mori 60.96 317.00 352 59.68
2 3 Kazuko Ohara & Keiko Mine 59.62 310.00 427 58.86
3 20 Hiromu Nishida & Yoshie Nishida 58.08 302.00 519 58.02
4 17 Tadatsugu Ishizuka & Mie Senbonmatsu 55.58 289.00 1633 51.28
5 12 Yoshiko Shimazumi & Teruko Yoshida 54.81 285.00 1355 52.67
6 21 Keiko Inoue & Kunihide Sato 53.65 279.00 1884 49.96
7 10 Mitsuko Akuzawa & Akiko Nakano 53.08 276.00 1282 53.08
8 18 Tomoko Seki & Hideko Shindo 52.88 275.00 2259 48.00
9 8 Hiromi Kitahara & Junko Mizuno 52.12 271.00 1308 52.91
10 4 Mitsuko Cho & Setsuko Kosaka 51.92 270.00 1273 53.15
11 15 Ruriko Akagawa & Yoko Sumitani 51.73 269.00 2147 48.64
12 11 Tamae Tanaka & Kyoko Miyauchi 51.54 268.00 1304 52.96
13 7 Akiko Fujimoto & Kyoko Miyamoto 51.35 267.00 1301 53.00
14 5 Yuka Okuda & Akemi Nagahara 50.19 261.00 1901 49.87
15 13 Kazuo Sato & Kazuko Mizuno 49.42 257.00 1657 51.08


Worldwide copyright and patents apply