ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
World Wide Bridge Contest Saturday

Control Panel


Local Ranking

BENICE from (Japan)
Total number of pairs: 18 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 17 Yoko Shima & Kimi Kobayashi 61.46 236.00 286 58.43
2 15 Taneko Suenari & Sachiko Osakatani 60.94 234.00 330 57.84
3 7 Reiko Sato & Takako Mochizuki 60.42 232.00 668 53.86
4 1 Yuriko Udagawa & Yoshitaka Mizutani 58.85 226.00 469 55.91
5 9 Shigeo Saotome & Kiyomi Shinohara 55.73 214.00 792 52.88
6 11 Mayumi Ishikawa & Shoko Wakahara 55.21 212.00 488 55.72
7 5 Hiroyuki Takaba & Kazuko Imai 54.17 208.00 584 54.66
8 6 Taiko Handa & Takashi Ogawa 50.52 194.00 591 54.53
9 16 Mieko Miyoshi & Yoko Ito 50.00 192.00 790 52.90
10 8 Chieko Tamura & Yasuko Tetsuka 49.48 190.00 973 51.43
11 13 Ruriko Akagawa & Asaka Imada 47.40 182.00 1726 44.68
12 3 Hiromi Samejima & Fujie Igarashi 46.61 179.00 1185 49.68
13 18 Minako Hayashi & Noriko Kitamura 46.09 177.00 1632 45.63
14 12 Sachiko Maeda & Sayoko Suzuki 45.05 173.00 1219 49.33
15 14 Yasuhiro Fukagawa & Kazuko Morita 44.53 171.00 1731 44.63


Worldwide copyright and patents apply