ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
WBF Pairs supporting Youth Bridge

Control Panel


Local Ranking

OSAKA BRIDGE CENTER from (Japan)
Total number of pairs: 27 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 17 Reiko Furuta & Machiko Tanaka 60.59 378.10 39 56.21
2 26 Michiko Terashima & Kyoko Miyake 58.93 367.70 33 57.33
3 6 Koichi Tatematsu & Atsumi Matsushita 58.32 363.89 35 56.66
4 4 Kiyoko Koizumi & Tomoko Kawaguchi 56.35 351.65 58 53.23
5 24 Takeshi Hanayama & Seiko Ishihara 55.75 347.90 66 52.64
6 25 Kimiko Ito & Michiko Okamura 55.40 345.70 49 54.33
7 5 Takehiko Nagahama & Naoko Yoshino 54.74 341.58 70 52.23
8 27 Junko Okada & Kuniko Maegawa 53.70 335.10 40 56.09
9 2 Noriko Hayami & Yasuko Nakagawa 51.55 321.64 83 50.52
10 13 Yoriko Takeuchi & Mitsuko Takahashi 51.27 319.91 75 51.33
11 19 Kazuyo Terazono & Teruko Hasegawa 51.23 319.70 73 51.49
12 23 Hiromi Yoshimoto & Yoshiko Kashima 50.18 313.10 106 48.85
13 16 Junko Nakagawa & Tomoko Maruyama 50.11 312.70 76 51.20
14 3 Toyoko Tsunobuchi & Hisako Fujiki 50.10 312.65 63 53.03
15 15 Masako Ohmaru & Itsuko Ashikari 50.10 312.60 97 49.27


Worldwide copyright and patents apply