ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
WBF Pairs supporting Youth Bridge

Control Panel


Local Ranking

fukuoka bp from (Japan)
Total number of pairs: 15 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 14 Hu Wenhui & Yasuyo Uegaki 62.18 194.00 8 61.01
2 7 Naoto Matsumoto & Sumiko Sugino 58.68 183.08 50 55.14
3 15 Michio Matsumoto & Mineko Mori 57.69 180.00 36 55.97
4 12 Shunya Kitamura & Chiaki Tsuda 55.21 172.25 58 54.76
5 1 Chieko Miura & Megumi Hiramatsu 54.17 169.00 26 57.15
6 2 Akemi Matsuo & Chie Tsutsui 51.39 160.33 82 52.00
=6 4 Masako Katsube & Yasuko Gondo 51.39 160.33 53 54.97
8 9 Ken Sakiyama & Kanoko Kuwano 50.69 158.17 151 46.51
9 8 Yoko Nishi & Kim Jin Kyoung 48.61 151.67 128 48.10
10 10 Mitsuko Satani & Kayoko Nonaka 47.92 149.50 182 43.43
11 5 Tazu Tsuruta & Suzuko Hashizume 46.53 145.17 150 46.61
12 13 Junko Yasukochi & Hideko Ikari 43.75 136.50 158 45.87
13 6 Mariko Matsuo & Keiko Yamamoto 43.40 135.42 155 46.13
14 3 Michio Kawai & Yoshiko Hanya 42.71 133.25 191 42.69
15 11 Toru Mitsuno & Akiko Shirouzu 34.03 106.17 209 38.23


Worldwide copyright and patents apply